Odbory Metrostav

V prosinci 2020 byly spuštěny tyto webové stránky, které nahrazují starou verzi. Výbor základní organizace zde poskytuje informační servis členské základně. Obsah jednotlivých odkazů webové stránky je postupně doplňován včetně nabídek na připravované akce.